14 Temmuz 2024 01:04

Rusya-Ukrayna savaşı GES’in önemini bir kez daha ortaya koydu

Rusya-Ukrayna savaşı, başta ABD olmak üzere OPEC ülkelerinin Rusya’dan ham petrol alımınıdurdurması ile enerji maliyetlerini yükseltti. Ani artışlar tüm dünya ülkelerini etkiledi. Fosil yakıt bakımındanzengin olmayan Türkiye de bu artışlardan son derece etkilendi. Ancak ülkemizin gelecekaçısından en büyük avantajlarından birisi ise GES (Güneş Enerjisi Santrali) projeleri. Yıllık 2 bin 737 saat, günlük 7,5 saat verimligüneş alan ülkemiz, günlük ve yıllık ortalama güneş alımı ile dünyanın öndegelen ülkelerinden biri konumunda. Türkiye’de 7 bin 800 megavat güneş kurulu gücübulunuyor. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, GES’in daha yaygın hale gelmesiiçin teşviklerle GES’i büyütme peşinde. Yenilenebilir Enerji Kanunu’nda yapılandeğişikliklerle atıl alanların kullanılmasının hedeflendiğine dikkat çeken ÜçayGrup CEO’su Turan Şakacı, petrol fiyatlarındaki artışlardan ve jeopolitikkonumumuzdan dolayı GES’in öneminin bir kez daha anlaşıldığını söyledi.

Rusya-Ukrayna arasında yaşanan savaş, başta ABD olmak üzere OPEC ülkelerinin Rusya’dan hampetrol alımını durdurma kararı ile tüm dünyayı etkisi altına aldı. Fosilyakıtlar bakımından dezavantajlı bir ülke konumunda bulunan Türkiye, enerjidedışa bağımlı konumda bulunuyor. Enerjide dışa bağımlılığın önüne geçmek vesürdürülebilir bir gelecek için yenilenebilir enerji şart. Özellikle sondönemlerde tüm dünyada brent petroldeki fiyatların artışı ile GES (GüneşEnerjisi Santrali)’in önemi bir kez daha ortaya çıktı.

TÜRKİYE’NİNELEKTRİKTEKİ KURULU GÜCÜ 96 BİN MEGAVAT SEVİYESİNDE

Enerjive Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 2021 verilerine göre Türkiye’nin elektriktekikurulu gücü 96 bin megavat seviyesinde. Yenilenebilir enerji santrallerininkurulu güç içindeki payı ise yüzde 63,5 seviyesine yükseldi. Kurulu güç içindekien yüksek payı yüzde 32 ile hidrolik alırken, yerli kömür yüzde 12, rüzgaryüzde 9, güneş yüzde 7, jeotermal ve biyokütle yüzde 2 paya sahip. Türkiye; yıllık 2 bin 737 saat, günlük 7,5 saat verimli güneşalıyor. Türkiye, günlük ve yıllık ortalama güneş alımı ile dünyanın önde gelenülkelerinden biri konumunda.

TEŞVİKLER,KDV İSTİSNASI VE %30 VERGİ İNDİRİMİ

Türkiye’de7 bin 800 megavat güneş kurulu gücü bulunuyor. GES’in daha yaygın hale gelmesigerektiğini ifade eden bakanlık yetkilileri, teşviklerle GES’in daha dabüyüyeceği vurgusunda bulunuyorlar. Yeni teşvikler güneş enerjisindenüretilerek şebekeye verilen elektrik ödemelerini artırıyor, bu durum geri ödemesüresini dörtte birden fazla oranda kısaltıyor. Yatırımın ilk maliyetininkendini geri ödeme süresi bugün için 11 yıl, 2025 yılı itibarıyla 7 yıl ve 2030yılı itibarıyla ise 4,5 yıl olarak hesaplanıyor. Güneş ve rüzgar enerjisiyatırımcılarına KDV istisnası ve gümrük vergisine ilave olarak yüzde 30oranında vergi indirimi, 6 yıl boyunca sigorta prim işveren hissesi desteği desağlanacak. 6 yıl işçi sigortası desteği sektörden tam not alarak ‘güneş enerjisiyatırımlarını teşvik edici bir adım’ olarak niteleniyor. KOSGEB, güneş enerjisisistemi hibe desteği alanında %50-90 arasında destek veriyor. Toplam 50.000 TLhibe ve 100.000 TL’ye kadar kredi desteği de sunuyor.

ÜÇAY GRUP CEO’SU TURAN ŞAKACI: BÜYÜK YAPILAR KENDİENERJİSİNİ ÜRETEBİLİR

Üçay Grup CEO’su Turan Şakacı, yenilenebilir enerjiyatırımları ile alakalı olarak büyük yapıların atıl durumdaki çatılarına dikkatçekti. Şakacı, fabrika ve otel gibi büyük yapıların kendi enerjisiniüretebileceğini belirtti. “Dünyada gelişen teknolojiler ile birlikte GESekipmanları üretimi de arttı ve metrekare başına üretim verimliliği oldukçayükseldi. Bu sebeple amortisman süreleri 10 yıldan 4-5 yıla düştü” diyen Şakacı,“Son yıllarda gelişen teknolojilerinverimliliği artırması dünyada ve Türkiye’de güneş ile birlikte rüzgarenerjisini öne çıkarıyor. Ülkemiz popüler yenilenebilir enerji kaynakları olanrüzgar ve güneş özelinde, hem ışınım değerleri hem de aktif rüzgar potansiyelibakımından Avrupa ülkelerinin çok üstünde verimlilik değerlerine sahiptir.Rakamlar bize Türkiye’nin elektrik enerjisi ihtiyacının tamamını sadece rüzgarve güneşten sağlayabileceğini söylüyor” ifadesini kullandı.

ÜÇAY GRUP’IN AVŞAR EMAYE GES PROJESİ SEKTÖRDEKONUŞULUYOR

GES alanındaki uygulamalarıyla sektörün öncüsükonumunda bulunan Üçay Grup, Avrupa’nın en büyük emayeüreticilerinden Afyonkarahisar’ın Bolvadin İlçesi’nde yer alan Avşar Emaye’ye60 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikasına güneş enerjisi santrali (GES)projesi ile ezber bozdu. Yenilenebilir enerji alanında Ar-Ge çalışmalarıyürüten Üçay Grup tarafından kurulan GES projesi 1,264 KWp’lık elektrikenerjisi üretebiliyor. Şakacı,geçmiş yıllarda güneş enerjisi santrallerinin boş arazilere kurulduğunu, YenilenebilirEnerji Kanunu’nda yapılan değişikliklerleatıl alanların kullanılmasının hedeflendiğine dikkat çekti ve şu bilgileri paylaştı: “Büyükyapıların çatıları atıl alan olarak duruyor. Kanunda yapılan değişiklikfabrika, otel, okul ve hastane gibi büyük yapıların çatılarını atıl alanolmaktan çıkarıyor ve elektrik üreten bir tesise dönüştürüyor. Burada amaçbüyük yapıların atıl alanları olarak kabul edilen çatıların verimli kullanımı.Önümüzdeki dönem büyük projelerin daha da artmasını bekliyoruz. Devletimiz bualanda büyük ihaleler gerçekleştiriyor. Konya’da dünyanın en büyük GES’ikuruluyor.”Dünyada güneş ve rüzgâr enerjisine yöneliksistemleri üreten şirket sayısının artmasının kurulum maliyetlerini düşürdüğünedikkat çeken Turan Şakacı, geçmiş yıllara göre ekipman üretici sayısındave üretim teknolojilerinde büyükartış olduğunu belirtti. Bu gelişmenin hem güneş ve rüzgar enerji sistemlerinfiyatlarını düşürdüğünü hem de amortisman sürelerini 10 yıldan 4-5 yıladüşürdüğünü ifade eden Şakacı, “Güneş sistemlerinde verimli panelömrü 25 yıldır. Bu süreden amortisman süresini çıkardığımızda yaklaşık 20 yılboyunca elektrik maliyetinin olmadığını görüyoruz” dedi. Son olarak Şakacı,gerek jeopolitik gelişmeler gerekse artan petrol fiyatları nedeniyle enerjimaliyetlerinin daha da artacağını, hazırlıklı olabilmemiz için alternatifkaynaklara yönelmemiz gerektiğini, Türkiye için en verimli kaynağın ise GES olduğununözenle altını çizdi.

- REKLAM -
Son Eklenen Haberler
Diğer Haberler