14 Temmuz 2024 02:01

İcra ve İflâs Kanununda Değişiklik Resmi Gazete’ de Yayımlandı

İcra ve İflâs Kanununda Değişiklik Resmi Gazete’ de yayımlandı. Bu Kanun ile iflas idare memurlarının bilirkişilik bölge kurulları tarafından oluşturulan listede tutulacağı, tasfiyede ticari ve ekonomik bütünlük arz eden ya da bir bütün hâlinde satıldığı takdirde daha yüksek gelir elde edileceği anlaşılan mal ve hakların bir bütün olarak satılmasına izin verileceği, muhafazası masraflı olacak ya da kıymeti düşecek malların hızlı satışına izin veren düzenleme yapılmasına izin verilmiştir, konkordatoya başvuranların sözleşmelerin devamının esas olduğu, aşırı külfetli sözleşmelerin mahkeme onayıyla sona erdirilebileceği, konkordatonun sonuçlanması halinde tasfiyenin adi veya basit yapılabileceği, yapı kullanma izin belgesi değişikliklerinin nasıl yapılacağı, Sigortacılık Kanunu’nda bazı değişikler ve sair konular düzenlenmekte.

Resmi yazıya ulaşmak için tıklayınız.

- REKLAM -
Son Eklenen Haberler
Diğer Haberler