19 Haziran 2024 04:55

E-SMM Kimler İçin Zorunlu? Ne Zaman Resmi Hale Gelir?

Mevcut teknolojilerin gelişmesiyle ve yaygınlaşmasıyla birlikte, vergiye esas teşkil edecek olan çeşitli gelirler için düzenlenmesi ve depolanması gereken birçok belge için de dijital imkanlar geliştirilmiştir.

Yaşanan bu dijital dönüşüm hem belge düzenleyen kişiler için hem de bunları denetleyen kurum için büyük kolaylıklar sağlamaya başlamıştır. Düzenleyen kişiler için bunların kağıt yerine dijital de düzenlenmesi, kişileri, belgelerin üzerine düzenleneceği kağıtlar, bu kağıtların tasniflenerek saklanması için lazım olan dosyalar gibi bir çok kırtasiye malzemesi satın alınmasından korur.

Aynı zamanda bu belgelerin dijital üzerinde düzenlenmesi de çok daha hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir. Bu açıklamaları da göz önünde bulundurduğumuz da kişilerin maliyeti azalmakta ve kişiler zamandan tasarruf edebilmektedirler.

Kurumlar için ise bu belgelerin denetlenmesinin dijital üzerinden yapılabilmesine olanak sağlamasıdır. Denetimin bu yolla yapılabilmesi de kurumlara zaman tasarrufu sağlayacaktır. Bu işin denetimi için sahaya gönderecekleri denetim elemanlarını yapacağı masrafların, yapılmaması şeklinde bir tasarrufta sağlayacaklardır.

SMM Nedir?

Açılımı, serbest meslek makbuzudur. Serbest meslek makbuzu, Serbest meslek erbaplarının gerçekleştirdikleri iş veya işlem faaliyetlerine ait belgelerin, genel adıdır. Bu belgenin mahiyeti; bu mesleğe sahip kişilerin gerçekleştirmiş oldukları işlere yönelik olarak yapmış olduğu işleri, bu işlerin sahip olduğu türü, işin miktarını ve işin hangi fiyat üzerinden gerçekleştiğini kanıtlamak amacını taşır.

E-SMM Nedir?

Bu alanda, dijitalleşmeden kendi payını almıştır. Dijitalleşmenin yaygınlaşmasıyla birlikte serbest meslek erbabının düzenlediği serbest meslek makbuzunun dijital ortama aktarılması sonucu olarak E-SMM kavramı ortaya çıkmıştır. E-SMM, e-serbest meslek makbuzunun kısaltmasıdır.

E-Serbest meslek makbuzunun, mevzuatın belirlediği formatı uygun olarak düzenlenmesi, E-imza aracılığıyla imzalanması, ilgili kuruma iletilmesi, dijital ortamda arşivlenmesi, zorunludur.

E-serbest meslek makbuzu, ticari belge sıfatına haiz bir belgedir.

E-SMM Faydası

E-serbest meslek makbuzu ile işlemler çok hızlı bir şekilde gerçekleştirilir. Kişi, zamandan tasarruf sağlanarak ortaya çıkacak olan artık zamanı, işinin verimliliğini arttıracak başka şeylere yöneltebilir. Aynı zamanda kırtasiyecilik harcamaları minimum düzeye indirilebilir ve bunun neticesinde maliyet baskısı azaltılabilir.

E-SMM Zorunlu Geçiş

Bu konuda çıkartılmış olan mevzuatların emredici hükmü gereği olarak E-serbest meslek makbuzu uygulamasına zorunlu bir geçiş sağlanmıştır. 01/06/2020 tarihi itibariyle serbest meslek erbapları tarafından bu zorunlu uygulamaya geçişin son şekil şartlarını da bitirilmiştir.

Serbest meslek erbabı olan kişilerin tümünün, serbest meslek makbuzlarını dijital ortamda düzenlemek ve elektronik ortama yüklemek zorundadırlar. Bu kişilerin vergiden muaf olmaları ya da olmamaları, bu hususun uygulanması açısından herhangi bir farklı hükme tabi tutulmamıştır.

SMM Kimdir?

Kısaca, serbest meslek faaliyetleri içerisinde olan kişilere serbest meslek mensubu denilebilir. Bir firmanın veya şirketin sahibi ya da ortağı olarak faaliyetlerde bulunmayan, bunların bünyesinde ücretli olarak çalışmayan, iş faaliyetlerini kendi mesleki bilgisine göre icra eden, bunun için belirli bir emek göstermeyi göze alan, işi anlamında yükümlülükleri ve sorumlulukları kendi bünyesinde taşıyan kişiye serbest meslek mensubu denilebilir. Bu tanıma uygun bir şekilde iş faaliyetleri yürüten herkes serbest meslek erbabı olabilir. Mali müşavir, avukat, mimar, doktor, mühendis, senarist, danışman, ressam, yazar, yönetmen gibi kişiler bu meslek grubuna sokulabilir. Örnekleri çoğaltmak mümkündür.

E-SMM Nasıl Kesilir?

E-serbest meslek makbuzu üretebilmek için E-imzaya sahip olunması gerekir. E-serbest meslek makbuzu üzerinde; işin yapıldığı kişinin adı, vergi ya da T.C. kimlik numarası, ikametgah bilgileri, elde edilen ücret, tarih ve saat gibi bilgileri içermelidir.

E-SMM Portal

Gelir İdaresi Başkanlığının portalı aracılığıyla E-serbest meslek makbuzu, hataya yer bırakmayacak şekilde, kolay ve hızlı bir şekilde kesilebilir. Çünkü; bu portal, Gelir İdaresi Başkanlığınca mevzuata belirtilen formatta, emir hükümleri karşılayacak standartlarda hazırlanmıştır.

Yorum Yaz

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

- REKLAM -
Son Eklenen Haberler
Diğer Haberler