14 Temmuz 2024 02:09

Cengiz Günay; ‘Tekirdağ kaybetti!’

2013 yılında %51 Tekirdağ Valiliği, %49 Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığında kurulan, konuşlandığı Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı, Organize Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü tarafından tespit edilen alan olarak kara, deniz, hava ve demiryolu ulaşımları bakımından tam bir kavşak noktası seçilen ve çevresel tüm kriterlere uygun olarak tasarlanan Tekirdağ Organize Sanayi Bölgesi (TORSAB) ile ilgili Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay açıklamalarda bulundu.

TORSAB Yönetim Kurulu Başkanı Günay, “TORSAB, 2013 yılının Ekim ayında yüzde 51 Tekirdağ Valiliği, yüzde 49 Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığı ile kuruldu. 6 ay gibi kısa bir süre içerisinde müteşebbis heyeti oluşturularak yer tespiti yapıldı. Bakanlıktan kuruluş ile ilgili izinler alındı. Bakanlar Kurulu’ndan kamulaştırma ile ilgili iznimiz çıktı. Başbakan ve Cumhurbaşkanımızın onayından geçerek kuruluşu tamamlandı. Bu süreç içerisinde yaklaşık 200 ulusal ve uluslararası firma organize sanayi bölgesi içerisinde yer almak istedi. Çevreci ve üretime önemli katkı sağlayacak istihdam, ihracat ve ithalat gibi konularda dengeli sanayi bölgemiz olacaktı.

Türkiye’nin 2023 vizyonunda Tekirdağ olarak, sürdürülebilir ekonomi, ticaret ve sosyal hayat devamlılığıyla olan her türlü ticari yapıyla şehrimizi büyütmemiz gerekiyor. İşte bu nedenlerle TORSAB projemizde 11 bin kişiye istihdam, büyük bütçeli yatırımlar, şehir içi göçün engelleneceği, yatırımcıların bölge dışına yönelerek münferit ve dağınık sanayi alanları oluşturmalarının önüne geçileceği ve şehrimizin kabuğunu kıracak istihdam ve  ihracatına katkı sağlayacaktı. Ayrıca peyzaj ve mimari olarak, Türk Tasarım Vakfı tarafından projelendirilen, hem kent ekonomisine hem de ülke ekonomisine fayda sağlayacak bir proje hazırlanmıştı.

TORSAB’a ekonomik anlamda Süleymanpaşa’nın ihtiyacı vardı. Türkiye’ye en çok katkı sağlayacak bölgelerden bir tanesinin Trakya, şehrin de Tekirdağ olduğunun altını çizmek istiyorum. TORSAB, Tekirdağ’da var olan ticaret hacmini büyütebilecek müthiş bir projeydi. Buradan hem Tekirdağ insanı kazanacaktı hem de Türkiye kazanacaktı. TORSAB kamu yararına olan ve kamusal anlamda Tekirdağ’a enerji katacak bir projeydi.

Ancak, Tekirdağ’da söz konusu proje ile ilgili, TORSAB’ın kurulmaması ve yer tespitinin yanlış olduğuna yönelik Danıştay’a ve İdare Mahkemesi’ne açılan davalar bulunuyordu. Bireylerin farklı fikirlerinin olması yadsınamaz gerçektir ancak, kurumumuz Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası’nın şehrimizin ekonomik hayatını geliştirme ile ilgili sorumluluğu ve vizyonu kapsamında; Süleymanpaşa ilçesinde nüfus dağılımının dengeli bir yapıda sürdürülmesini temin etmek amacıyla su kullanılmayan ve atığı evsel nitelikte bulunan işletmelerin bulunacağı bir OSB’nin kurulması için dava konusu olan alanın en uygun yer olacağı, yatırımcıların bölge dışına yönelerek münferit ve dağınık sanayi alanları oluşturmalarının önüne geçileceği, yaklaşık 11.000 kişiye istihdam sağlanacağı, bölgede yaşanan şehir içi göçün engelleneceği, yapılacak yatırımın insan, toplum ve çevre ilişkilerinde dengeyi bozucu nitelikte olmayacağı ve toplumsal kayıplar bakımından toplum aleyhine sonuçlar doğurmayacağı, aksine il ekonomisine katkıda bulunacağı kanaatine varılarak, yapılacak yatırımda kamu yararında bulunduğunun belirtildiği dava sonuçlanmış bulunarak T.C. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından TORSAB’ın kurulamayacağı kararı verilmiştir.

Her şeyden öte Tekirdağlı bir birey olarak yargının vermiş olduğu karara saygı duyuyor ancak son derece üzgün olduğumu belirtmek istiyorum. Şehrimizdeki istihdam ve kalkınmanın önü engellenmiş durumdadır. Üzgünüm çünkü bu proje ile sayıları her geçen gün artan işsiz gençlerimiz evlerine iş, aş götürebilecekti. Şehrimizin ticaret hacmini büyütebilecek bir projeydi.

Esasen TORSAB ile;

İstihdam kaybettik!

İhracat kaybettik!

Üreticilerimiz dünya ile rekabetteki gücünü kaybetti!

Navlun kaybettik!

Süleymanpaşamız zenginleşme yönünden kaybetti!

Geldiğimiz noktada şehrimiz ve üyelerimiz için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğimizi belirtmek istiyorum. Ülkelerin değil, şehirlerin yarıştığı bir dönemde kentimizin her alanda geride kalmaması, mahrum edilmemesi için hassasiyetle davranarak yeni projelerimizin olacağını belirtiyor, alınan kararın şehrimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

- REKLAM -
Son Eklenen Haberler
Diğer Haberler